Rapport downloaden

Jaarverslag2022

Voorwoord

2022: het jaar dat DUO for a JOB in Nederland écht uit de startblokken gaat. Tegelijkertijd gaat de wereld na de coronacrisis eindelijk van het slot. We mogen weer dichter bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten. Samen leven. Een mooie start voor DUO for a JOB in Rotterdam!

2022 is ook het jaar dat in het teken staat van de oorlog in Oekraïne. Een gebeurtenis die ervoor zorgt dat miljoenen mensen op de vlucht moeten. Tienduizenden van hen worden opgevangen in Nederland, in opvangcentra of bij mensen thuis. Ondertussen worden de omstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel schrijnender dan ooit. Ruim 35 duizend mensen dienen een eerste asielverzoek in Nederland in (+44% vs 2021).

Na de coronacrisis pakken veel vrijwilligers de draad weer op. Bijna de helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk, een groot aantal in vergelijking met andere landen. Gelukkig kan ook Rotterdam zich rijk rekenen met heel wat betrokken 50-plussers. Rotterdammers die er voor elkaar willen zijn. Die uit hun bubbel stappen om hun handen uit de mouwen te steken. Rotterdammers zoals onze mentoren.

In 2022 ronden 43 mentoren de mentortraining af. In januari is het eerste Rotterdamse duo een feit, gevolgd door 33 duo's in de rest van het jaar. In juni vindt onze eerste mentee een baan. Het ene na het andere succesverhaal volgt zich op. Er worden bruggen gebouwd tussen verschillende culturen en tussen jongeren en ouderen. De Erasmusbrug is er niks bij. DUO for a JOB krijgt de eerste financiële steun uit Nederland. Gelukkig gevolgd door nog veel meer steun in de maanden daarna. We laten ons zoveel mogelijk zien in de stad, willen iedereen leren kennen. Contacten worden gelegd, partnerschappen binnen het sociale domein worden gesloten. We starten een belangrijke samenwerking met de gemeente Rotterdam, jongeren met een migratieachtergrond weten ons steeds beter te vinden. Jongeren die ons hard nodig hebben.

Talloze mooie dingen om op terug te kijken, een jaar vol mijlpalen. En dat terwijl we nog maar net op stoom zijn! De DUO for a JOB-trein dendert in 2023 vrolijk verder. 2023 wordt het jaar waarin we op ons 100ste duo willen proosten. Een jaar met een groter team, maar een nog véél grotere naamsbekendheid bij jongeren en 50-plussers in Rotterdam. Een jaar waarin we meer gaan samenwerken met het Rotterdamse bedrijfsleven én waarin we mooie events organiseren voor onze community.

Maar dit alles lukt natuurlijk niet zonder alle mooie mensen en organisaties om ons heen. We willen onze mentoren bedanken, die zich met hart en ziel inzetten voor een inclusief Rotterdam. Natuurlijk ook heel veel dank voor onze mentees, die ons het vertrouwen geven en ons helpen het steeds een beetje beter te doen. En last but not least, dank voor onze partners: Instituut Gak, CE Delft, Johnson & Johnson, Oranje Fonds, Ergon Capital Fonds, Gemeente Rotterdam, VriendenLoterij Fonds, Stichting DOEN, Stichting Boschuysen, Stichting Burgerweeshuis Haarlem, Coöperatiekring Groot-Rijnmond en de Rabo Foundation.

Op naar een socialer en inclusiever Nederland in 2023. Op naar het 100ste duo!

Matthieu Le Grelle

Matthieu Le Grelle

Matthieu Le Grelle
Frédéric Simonart

Frédéric Simonart

Frédéric Simonart

#DUOSTORIES

Yaman & Martha

Yaman kwam bij ons, omdat hij graag tandarts wilde worden, maar hij wist niet hoe. We koppelden hem aan mentor Martha en samen gingen ze een half jaar lang aan de slag. Martha hielp Yaman met het uitstippelen van zijn pad en dat resulteerde in een opleiding én baan voor Yaman. Martha en Yaman zijn een schoolvoorbeeld van een succesvol duo!

Onur & Lieve

Onur komt uit Turkije en heeft een master in sociologie. Hij spreekt Engels, Frans en Nederlands, hij heeft ervaring en een diploma, en toch heeft hij moeite om een job te vinden. Hoe kan hij zijn vaardigheden identificeren en promoten op een arbeidsmarkt die hij niet beheerst? Met zijn mentor Lieve, natuurlijk! Lieve steunde Onur bij zijn sollicitaties en moedigde hem aan te solliciteren op zijn niveau, niet daaronder. En deze vertrouwensboost werkte…

+ DUO Stories

DUOIn het kort...

3landen

17vestigingen

80medewerk(st)ers

5473duo's gevormd sinds 2013

1836actieve mentoren

200vrijwilligers

7 op de 10 jongeren
vinden een baan, stage of opleiding

9 op de 10 mentoren
beginnen aan een nieuw duo

2022 markeert een nieuw keerpunt in de ontwikkeling van DUO in Europa met de terugkeer van face-to-face mentoropleidingen, de opening van nieuwe vestigingen om onze territoriale dekking te versterken en de oprichting of versterking van talrijke belangrijke partnerschappen. En in Nederland?

Alle informatie over DUO in Nederland

Onzepartners

Aan al onze partners: heel erg bedankt! Dankzij jullie waardevolle steun kan onze stichting steeds meer jonge en minder jonge mensen volledig gratis een kwalitatief hoogstaand programma blijven aanbieden.

Jullie gulheid en betrokkenheid zijn voor onze teams bovendien een flinke steun in de rug en een bevestiging dat we met z’n allen dezelfde richting uit willen gaan.