Rapport downloaden

Jaarverslag2022

Editorial

Het jaar 2022 stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. Een conflict dat miljoenen mensen tot ballingschap dwong. In België heeft een combinatie van politieke wil en talrijke uitingen van solidariteit het mogelijk gemaakt om deze Oekraïense mannen en vrouwen waardig op te vangen. Dit is een voorbeeld van wat bescherming zou kunnen en moeten zijn voor allen die hun land ontvluchten uit vrees voor vervolging of een gewelddadig conflict.

Met de urgentie van de opvang achter de rug hebben veel van deze mensen zich vervolgens aangesloten bij onze vereniging, met de wens hun professionele toekomst (opnieuw) op te bouwen. We begeleidden hen op deze weg, zoals we dat dagelijks doen met alle jongeren die louter vanwege hun afkomst een ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

Ook 50-plussers worden nog steeds geconfronteerd met een gebrek aan erkenning van hun ervaring en vaardigheden. Volgens een recente enquête van Amnesty International België vindt 1 op de 3 55-plussers dat er onvoldoende rekening met hen wordt gehouden en zeggen 7 op de 10 het slachtoffer te zijn van vooroordelen vanwege hun leeftijd.

De dubbele vaststelling die 10 jaar geleden aan de basis lag van onze actie is vandaag nog steeds actueel. Dit geeft ons het verlangen en de energie om het mentorschap voor een rechtvaardiger en meer egalitaire samenleving te blijven ontwikkelen.

Maar laten we even stilstaan en terugkijken. Samen de tiende verjaardag van de vereniging vieren is eerst en vooral een gelegenheid om de balans op te maken: 3 landen, 17 steden, 80 medewerkers, 5.473 gevormde duo's en een gemeenschap van 1.836 actieve mentoren aan onze zijde. Wat een lange weg hebben we afgelegd! Wat een geluk dat we bij al deze ontmoetingen, al deze veranderingen in het traject aanwezig zijn geweest! Voor dit alles willen we de tijd nemen om alle mensen te bedanken die ons vanaf het begin hebben begeleid, die geloofden in de kracht van intergenerationeel werk, en zonder wie dit alles nooit zou zijn gebeurd: de mentees en mentoren, natuurlijk, die ons vertrouwen. Maar ook ons uitzonderlijke team, onze vrijwilligers, onze publieke, particuliere en verenigingspartners, en niet te vergeten de steun van onze verschillende donateurs.

Het aanmoedigen van zoveel onwaarschijnlijke ontmoetingen is een bron van wederzijdse verrijking, maar ook een voedingsbodem voor de waarden waarin wij geloven: diversiteit, ruimdenkendheid, inclusie en solidariteit. Met u gaan we dus door!

Tot over 10 jaar?

Matthieu Le Grelle

Matthieu Le Grelle

Matthieu Le Grelle
Frédéric Simonart

Frédéric Simonart

Frédéric Simonart

#DUOSTORIES

Sadaf & André

Het eerste wat Sadaf tegen haar mentor André zei toen ze hem ontmoette? Dat hij er veel jonger uitzag dan ze zich had voorgesteld! Sadaf kwam uit Afghanistan en kreeg een vluchtelingenstatus in België. Zonder enige kwalificaties en met weinig ervaring leek het vinden van een job in België een bijna onoverkomelijk doel… Maar André is geen nieuwe mentor: hij heeft al 7 jongeren geholpen bij hun zoektocht naar een job. Zal hij erin slagen Sadaf te helpen zijn weg te vinden?

Onur & Lieve

Onur komt uit Turkije en heeft een master in sociologie. Hij spreekt Engels, Frans en Nederlands, hij heeft ervaring en een diploma, en toch heeft hij moeite om een job te vinden. Hoe kan hij zijn vaardigheden identificeren en promoten op een arbeidsmarkt die hij niet beheerst? Met zijn mentor Lieve, natuurlijk! Lieve steunde Onur bij zijn sollicitaties en moedigde hem aan te solliciteren op zijn niveau, niet daaronder. En deze vertrouwensboost werkte…

+ DUO Stories

DUOIn het kort...

3landen

17vestigingen

80medewerk(st)ers

5473duo's gevormd sinds 2013

1836actieve mentoren

200vrijwilligers

7 op de 10 jongeren
vinden een job, stage of beroepsopleiding

9 op de 10 mentoren
beginnen aan een nieuw duo

2022 markeert een nieuw keerpunt in de ontwikkeling van DUO in Europa met de terugkeer van face-to-face mentoropleidingen, de opening van nieuwe vestigingen om onze territoriale dekking te versterken en de oprichting of versterking van talrijke belangrijke partnerschappen. En in België?

Alle informatie over DUO in België

Onzepartners

Aan al onze partners: heel erg bedankt! Dankzij jullie waardevolle steun kan onze vereniging almaar meer jonge en minder jonge mensen volledig gratis een kwalitatief hoogstaand programma blijven aanbieden.

Jullie gulheid en hun betrokkenheid zijn voor onze teams bovendien een ferme ruggensteun en de bevestiging dat we met z'n allen dezelfde richting uit willen gaan.

OVERHEIDSPARTNERS

PRIVÉPARTNERS